หมวดข่าว : ประชาสัมพันธ์   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวประชาสัมพันธ์ 107 รายการ
 
หัวข้อข่าว
วันที่
จำนวนผู้เข้าชม
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล
03/09/2557
850
  ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล
24/07/2557
1132
  วารสาร อบต.วังใหญ่ ฉบับที่ 3 ปีที่ 5
07/07/2557
1183
  วารสาร อบต.วังใหญ่ ฉบับที่ 2 ปีที่ 5
07/07/2557
1158
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด To Be Number One ประจำปี 2557
02/07/2557
1074
  ใบสมัครประกวด To Be Number One ประจำปี 2557
09/06/2557
680
  ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดกิจกรรม To Be Nomber One ประจำปี 2557
09/06/2557
666
  ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังประชุมสภาอบต.วังใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2557
02/06/2557
751
  ประชาสัมพันธ์ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2542
14/05/2557
1330
  ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ ประจำปี งปม.2556
12/05/2557
880
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี งปม.2556
12/05/2557
641
  วารสาร อบต.วังใหญ่ ฉบับที่ 4 ปีที่ 4
12/05/2557
641
  วารสาร อบต.วังใหญ่ ฉบับที่ 3 ปีที่ 4
12/05/2557
582
  ประกาศผลการเลือกตั้งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
21/10/2556
890
  OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
01/10/2556
994
  แบบคำร้องทั่วไป
18/09/2556
942
  แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
18/09/2556
916
  ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
18/09/2556
853
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
29/08/2556
4068
  วารสาร อบต.วังใหญ่ ฉบับที่ 3 ปีที่ 4
30/07/2556
965

   หน้า 1 2 3 4 5 6

สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 25/06/53