หมวดข่าว : ประชาสัมพันธ์   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวประชาสัมพันธ์ 117 รายการ
 
หัวข้อข่าว
วันที่
จำนวนผู้เข้าชม
  ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558
21/05/2558
338
  งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2557
19/05/2558
368
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2557
19/05/2558
259
  วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
30/04/2558
273
  วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
30/04/2558
289
  ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ งปม. 2558
30/04/2558
311
  ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ งปม. 2558
30/04/2558
307
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร
22/04/2558
354
  ประกาศรับสมัคร อปพร.รุ่นที่ 3
23/02/2558
553
  รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
23/01/2558
554
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล
03/09/2557
887
  ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล
24/07/2557
1165
  วารสาร อบต.วังใหญ่ ฉบับที่ 3 ปีที่ 5
07/07/2557
1229
  วารสาร อบต.วังใหญ่ ฉบับที่ 2 ปีที่ 5
07/07/2557
1197
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด To Be Number One ประจำปี 2557
02/07/2557
1120
  ใบสมัครประกวด To Be Number One ประจำปี 2557
09/06/2557
724
  ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดกิจกรรม To Be Nomber One ประจำปี 2557
09/06/2557
699
  ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังประชุมสภาอบต.วังใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2557
02/06/2557
802
  ประชาสัมพันธ์ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2542
14/05/2557
1533
  ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ ประจำปี งปม.2556
12/05/2557
914

   หน้า 1 2 3 4 5 6

สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 25/06/53
web monitoring