หมวดข่าว : ประชาสัมพันธ์   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวประชาสัมพันธ์ 97 รายการ
 
หัวข้อข่าว
วันที่
จำนวนผู้เข้าชม
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี งปม.2556
12/05/2557
533
  วารสาร อบต.วังใหญ่ ฉบับที่ 4 ปีที่ 4
12/05/2557
526
  วารสาร อบต.วังใหญ่ ฉบับที่ 3 ปีที่ 4
12/05/2557
474
  ประกาศผลการเลือกตั้งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
21/10/2556
780
  OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
01/10/2556
878
  แบบคำร้องทั่วไป
18/09/2556
842
  แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
18/09/2556
814
  ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
18/09/2556
750
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
29/08/2556
1862
  วารสาร อบต.วังใหญ่ ฉบับที่ 3 ปีที่ 4
30/07/2556
827
  ประกาศการประกวดกิจกรรม
13/06/2556
699
  แจ้งเตรียมการป้องกันภัยธรรมชาติ
22/05/2556
1051
  พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2556 ฉบับที่ 3
22/05/2556
2416
  แจ้งเตือนให้งดเว้นทำการประมงในฤดูปลาน้ำจืดวางไข่
22/05/2556
697
  ขอเชิญชาววังใหญ่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและความสามัคคีในครอบครัวตำบลวังใหญ่
21/05/2556
684
  ประกาศ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญj
15/05/2556
725
  ประชาสัมพันธ์การจัดองค์ความรู้และรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการ-พนักงานจ้าง
11/05/2556
1061
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2555
09/05/2556
770
  แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
09/05/2556
741
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
09/05/2556
738

   หน้า 1 2 3 4 5

สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 25/06/53