หมวดข่าว : ประชาสัมพันธ์   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวประชาสัมพันธ์ 89 รายการ
 
หัวข้อข่าว
วันที่
จำนวนผู้เข้าชม
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
29/08/2556
1717
  วารสาร อบต.วังใหญ่ ฉบับที่ 3 ปีที่ 4
30/07/2556
803
  ประกาศการประกวดกิจกรรม
13/06/2556
684
  แจ้งเตรียมการป้องกันภัยธรรมชาติ
22/05/2556
1024
  พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2556 ฉบับที่ 3
22/05/2556
2339
  แจ้งเตือนให้งดเว้นทำการประมงในฤดูปลาน้ำจืดวางไข่
22/05/2556
679
  ขอเชิญชาววังใหญ่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและความสามัคคีในครอบครัวตำบลวังใหญ่
21/05/2556
663
  ประกาศ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญj
15/05/2556
710
  ประชาสัมพันธ์การจัดองค์ความรู้และรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการ-พนักงานจ้าง
11/05/2556
1035
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2555
09/05/2556
752
  แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
09/05/2556
716
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
09/05/2556
718
  ประกาศ อบต.วังใหญ่ เรื่อง การลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงาน
07/05/2556
766
  วารสาร อบต.วังใหญ่ ฉบับที่ 2 ปีที่ 4
30/04/2556
676
  วารสาร อบต.วังใหญ่ ฉบับที่ 1 ปีที่ 4
05/02/2556
972
  วารสาร อบต.วังใหญ่ ฉบับที่ 4 ปีที่ 3
05/02/2556
893
  วารสาร อบต.วังใหญ่ ฉบับที่ 3 ปีที่ 3
05/02/2556
833
  รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารที่ว่าง
24/01/2556
940
  ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
10/01/2556
1169
  ประชาสัมพันธ์การขอรับเบี้ยยังชีพ
26/10/2555
1547

   หน้า 1 2 3 4 5

สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 25/06/53