หมวดข่าว : ประชาสัมพันธ์   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวประชาสัมพันธ์ 87 รายการ
 
หัวข้อข่าว
วันที่
จำนวนผู้เข้าชม
  ประกาศการประกวดกิจกรรม
13/06/2556
544
  แจ้งเตรียมการป้องกันภัยธรรมชาติ
22/05/2556
889
  พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2556 ฉบับที่ 3
22/05/2556
1975
  แจ้งเตือนให้งดเว้นทำการประมงในฤดูปลาน้ำจืดวางไข่
22/05/2556
534
  ขอเชิญชาววังใหญ่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและความสามัคคีในครอบครัวตำบลวังใหญ่
21/05/2556
538
  ประกาศ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญj
15/05/2556
575
  ประชาสัมพันธ์การจัดองค์ความรู้และรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการ-พนักงานจ้าง
11/05/2556
894
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2555
09/05/2556
617
  แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
09/05/2556
580
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
09/05/2556
572
  ประกาศ อบต.วังใหญ่ เรื่อง การลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงาน
07/05/2556
645
  วารสาร อบต.วังใหญ่ ฉบับที่ 2 ปีที่ 4
30/04/2556
568
  วารสาร อบต.วังใหญ่ ฉบับที่ 1 ปีที่ 4
05/02/2556
834
  วารสาร อบต.วังใหญ่ ฉบับที่ 4 ปีที่ 3
05/02/2556
761
  วารสาร อบต.วังใหญ่ ฉบับที่ 3 ปีที่ 3
05/02/2556
738
  รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารที่ว่าง
24/01/2556
828
  ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
10/01/2556
1033
  ประชาสัมพันธ์การขอรับเบี้ยยังชีพ
26/10/2555
1375
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
24/10/2555
1239
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 อัตรา
30/08/2555
1342

   หน้า 1 2 3 4 5

สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 25/06/53