˹ѡ
ITA
LPA
СȨҡк e-GP
СȨҡк e-GP ͢
˹ѡ
˹§ҹ
ؤҡ
§ҹ
º
ԡûЪҪ
.ç .⢷
ͧúǹӺѧ˭
 
News
ÂÔ¹´Õµé͹ÃѺà¢éÒÊÙèàÇçºä«µì ͺµ.ÇѧãË­è Í.ÈÃÕÊÓâç ¨.ÊØ⢷Ñ ¤èÐ
 
 
ú./á.
 
 
ÃÐàºÕº¡ÃзÃǧÁËÒ´ä·ÂÇèÒ´éÇ¡ÒôÓà¹Ô¹¡ÒõÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔÀÒÉÕ·Õè´Ô¹áÅÐÊÔ觻ÅÙ¡ÊÃéÒ§ ¾.È. 2562 ¾.È. 2562 15 .. 2562
¾ÃÐÃÒª¡ÄɮաÒà§Ô¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃÈÖ¡ÉҺصà ¾.È 2562 26 .. 2562
¾ÃÐÃÒª¡ÄɮաÒà§Ô¹ªèǤèÒ¤ÃͧªÕ¾¼ÙéÃѺàºÔéÂËÇÑ´ºÓ¹Ò­ (©ºÑº·Õè 16) ¾.È. 2562 19 .. 2562
¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔÊÀÒµÓºÅáÅÐͧ¤ì¡ÒúÃÔËÒÃÊèǹµÓºÅ (©ºÑº·Õè 7) ¾.È. 2562 16 .. 2562
¾ÃÐÃÒª¡ÄɮաÒãËé¹ÓÃÒ¤Ò»Ò¹¡ÅÒ§¢Í§·Õè´Ô¹·ÕèãªéÍÂÙè㹡ÒûÃÐàÁÔ¹ÀÒÉÕºÓÃا·éͧ·Õè»ÃÐ¨Ó»Õ ¾.È.2521 ¶Ö§ ¾.È.2524 ÁÒãªé㹡ÒûÃÐàÁÔ¹ÀÒÉÕºÓÃا·éͧ·ÕèÊÓËÃѺ»Õ ¾.È.2562 10 .. 2562
¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ ÀÒÉÕ·Õè´Ô¹áÅÐÊÔ觻ÅÙ¡ÊÃéÒ§ ¾.È. 2562 18 .. 2562
¾ÃÐÃÒª¡ÄÉ®Õ¡Ò ãËé¹ÓÃÒ¤Ò»Ò¹¡ÅÒ§¢Í§·Õè´Ô¹·ÕèãªéÍÂÙè㹡ÒûÃÐàÁÔ¹ÀÒÉÕºÓÃا·éͧ·Õè»ÃÐ¨Ó»Õ 2521 ¶Ö§ ¾.È.2524 ÁÒãªé㹡ÒûÃÐàÁÔ¹ÀÒÉÕºÓÃا·éͧ·ÕèÊÓËÃѺ»Õ ¾.È.2561 ¾.È.2561 12 .. 2561
¾ÃÐÃÒª¡ÄɮաÒà»ÅÕ蹪×èÍ¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃá¾·Âìá¼¹ä·ÂáÅСÒÃá¾·Âì·Ò§àÅ×Í¡à»ç¹¡ÃÁ¡ÒÃá¾·Âìá¼¹ä·ÂáÅСÒÃá¾·Âì·Ò§àÅ×Í¡ 25 .. 2560
¾ÃÐÃÒª¡ÄɮաҤèÒãªé¨èÒÂ㹡ÒÃà´Ô¹·Ò§ä»ÃÒª¡Òà (©ºÑº·Õè 9) ¾.È.2560 13 .. 2560
¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¡ÒèѴ«×éͨѴ¨éÒ§áÅСÒúÃÔËÒþÑÊ´ØÀÒ¤ÃÑ° ¾.È.2560 6 .. 2560
¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´áÅФÇÒÁà»ç¹ÃÐàºÕº¢Í§ºéÒ¹àÁ×ͧ (©ºÑº·Õè 2) ¾.È.2560 26 .. 2560
¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¤Çº¤ØÁ¡ÒæèÒÊѵÇìà¾×èÍ¡ÒèÓ˹èÒÂà¹×éÍÊѵÇì ¾.È.2559 22 .. 2559
¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¤Çº¤ØÁà¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅì ¾.È.2551 16 .. 2559
¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ»ÃѺ»Ãا¡ÃзÃǧ ·ºÇ§ ¡ÃÁ (©ºÑº·Õè 14) ¾.È. 2558 18 .. 2558
¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔÊè§àÊÃÔÁáÅоѲ¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ¤¹¾Ô¡Òà (©ºÑº·Õè 2) ¾.È.2556 29/04/2556 29 .. 2556
¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ ºÓà˹稺ӹҭ¢éÒÃÒª¡ÒÃÊèǹ·éͧ¶Ôè¹ (©ºÑº·Õè 8) ¾.È. 2556 26 .. 2556
¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ ºÓà˹稺ӹҭ¢éÒÃÒª¡ÒÃÊèǹ·éͧ¶Ôè¹ (©ºÑº·Õè 8) ¾.È. 2556 4 .. 2556
¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔÊè§àÊÃÔÁáÅоѲ¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ¤¹¾Ô¡Òà ¾.È.òõõð 28 .. 2555
¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ ¡ÒúÃÔËÒÃÃÒª¡ÒèѧËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãµé ¾.È.òõõó 11 .. 2555
¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔÃÐàºÕººÃÔËÒçҹºØ¤¤ÅÊèǹ·éͧ¶Ôè¹ ¾.È. òõôò (©ºÑºÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ) 2 .. 2554
  (1)     2      3      4      5     ....˹ش >> 7
 
Google Earth
 
 
Naxsolution
䫵ͷͧ
 
 
   
   
 
 
ͧúǹӺ
ѧ˭

ͧúǹӺѧ˭ ԡûЪҪ
ѧ蹾ѲҪº
ԴѺ Դ繢ͧЪҪ ǹ
 
 
 
 
 
 
 
ͧúǹӺѧ˭ .ç .⢷ 64120 Ѿ : 055-912-064 : 055-912-064
ʧǹԢԷ ..2551 ҪѭѵԢԷ 2537
ͧúǹӺѧ˭
ӹǹҪ 5,365 Ѻ 29 .. 2563 Ѵ : NAXsolution.com
Ѻͧͧ¹
. 055-912-064

 
 
 
º䫵 | º¡äͧǹؤ | º¡ѡҤ蹤ʹ䫵 | Ἱѧ䫵
Version 鹵Ӣͧ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10