หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
 
News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังใหญ่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ค่ะ
 
 
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
 
 


 
นางสาวประจวบ เขียวมงคล
กำนันตำบลวังใหญ่
 
ผู้ใหญ่บ้าน
 


นายอดุลย์ คงรอด
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านวังใหญ่


นายนเรศ วรรณา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านวังใหญ่


นายวิเชียร ธูปทอง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านวังใหญ่


นายประทีป อินทรภักดี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเตว็ดใน


นายวีระ เป็นสุข
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโคกกะทือ


นางจรรยา ละออง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านไผ่ซอ


นายวิทูล แดงอ่อน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสระบัว


นางสาวประจวบ เขียวมงคล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคลองชัด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
 
  สายตรงปลัด
  โทร. 055-912-064
   
   
  การจัดการองค์ความรู้
  ภายในองค์กร