สำรวจความคิดเห็นท่านมีความประทับใจ ด้านบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ด้านใดมากที่สุด
งานป้องกันและระงับโรคระบาดในตำบล ( 3 )
75.00%
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ( 0 )
0.00%
งานควบคุมอาคาร ขุดดิน ถมดิน ( 0 )
0.00%
งานรับชำระภาษี ( 0 )
0.00%
งานรับขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ คนพิการ ( 0 )
0.00%
งานป้องกันและระงับอัคคีภัย ( 1 )
25.00%